Trójka Pleszew

Switch to desktop Register Login

Bieżące (32)

I etap edukacyjny

Przedmiot

 

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w klasach

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na miarę

Pakiet „Nowe już w szkole”

56/1/2009

56/2/2009

56/3/2010

56/4/2010

I/1/n

II-III

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej

492/1/2012   492/2/2012             

I/2/n

I

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej

DKW-4014-8/00

I/2

I-III

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas I-III szkoły podstawowej „JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI”

AZ-1-01/10

I/4

I-III

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w nauczaniu zintegrowanym.

84/1/2009

I/5/n

I-III

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla I etapu edukac.

 

I/6/n

II-III

 

II etap edukacyjny

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w

klasach

Język polski

Program nauczania

języka polskiego dla

drugiego etapu

edukacyjnego

DKW-4014-37/01

II/1

kl.VI

Historia i

społeczeństwo

Program nauczania

historii i społeczeństwa dla klas IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-35/99

II/2

kl.VI

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-59/99

II/3

kl.VI

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-VI szkoły podstawowej

DPN-5002-20/08

II/4/n

kl.VI

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-401436/99

II/6

kl.VI

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-181/99

II/7

kl.VI

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-155/99

II/8

kl.VI

Plastyka

Program nauczania sztuki

 

II/9/n

kl.VI

Technika

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej

DKOS-4014-19/02

II/10

kl.VI

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ”Informatyka Europejczyka”

DKOS-5002-38/05

II/11

kl.VI

Religia

Program edukacji religijnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej

AZ-2-01/1

II/13

kl.VI

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia Trójki

DKW-4014-159/99

II/14

kl.VI

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas V i VI

DKW-4014-253A/99

II/15

kl.VI

 

Program po reformie programowej w klasach 4 i 5 SP – nowa podstawa.

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w

klasach

Język polski

„Między nami” (nowa wersja)GWO

 

 

 

II/1/n

4 i 5

Historia i

społeczeństwo

„Klucz do historii” WSiP

 

 

II/2/n

4 i 5

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 SP

 

DKW4014

II/3/n

4 i 5

Język niemiecki

Program języka niemieckiego dla klas 1-6 szkoły podstawowej

 

DPN-5002-20/80

II/4/n

 5

Matematyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej-drugi etap edukacyjny B.Sienkiewicz, H.Binkiewicz, K.Depczyk

 

 

II/6/n

4 i 5

Muzyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Plastyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Technika

Program nauczania zajęć technicznych

 

 

295/2010

II/9/n

4 i 5

Informatyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

 

 

AZ-22-01/10-KR-5/13

II/11/n

4 i 5

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia Trójki

DKW-4014-159/99

II/14

4 i 5

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

 

 

4 i 5

 

III etap edukacyjny        

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w klasach

 

Język polski

Program nauczania j. polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego GWO „Między nami”

 

III/1/n

I-III

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego .Kurs kontynuacyjny dla kl. I-III gimnazjum OUP

DKW-4014-123/99

III/2/n

I-III

Język angielski

 

Program nauczania j.angielskiego. Kurs początkowy dla klas I-III

DKW-4014-113/99

III/2a/n

I-III

Język niemiecki

(dla początkujących)

Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum dla początkujących i kontynuujących naukę

DPN-5002-16/08

III/3a/n

I-III

 

Język niemiecki

(kontynuacja)

Program nauczania języka niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4-6 oraz 1-3 gimnazjum

DKOW-5002-28/08

III/3/n

I-III

Historia

Bliżej historii-program nauczania historii w gimnazjum.

 

III/5/n

I-III

Wiedza o społeczeństwie

Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej-KOSS

169/2/2010

III/6/n

II-III

Matematyka

Program nauczania matematyki ”Matematyka wokół nas” WSiP

 

III/7/n

I-III

Fizyka

Świat fizyki. Program nauczania fizyki dla gimnazjum.

11/1/2009

11/2/2010

11/3/2010

III/8/n

I-III

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum-puls życia. Nowa Era

 

III/9/n

I-III

Geografia

Świat bez tajemnic. Program nauczania geografii-gimnazjum. PWN

144/1/2009

144/2/2009

144/3/2010

III/10/n

I-III

Plastyka

Program nauczania plastyki w gimnazjum.

167/2009

III/12/n

I

Muzyka

Program nauczania muzyki w gimnazjum

 

III/13/n

I

Technika

Program nauczania techniki  w gimnazjum

196/1/2009

III/14/n

I-II

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego-gimnazjum „Akademia zdrowia Trójki”

Program nauczania wychowania fizycznego- gimnazjum  rozszerzony w zakresie piłki nożnej dla chłopców. Program rozszerzony dla dziewcząt .

 

III/16/n

 

 

 

III/16a/n

I-III

 

 

 

I-III

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum „Szukam was”WAM

 

 

III/17/n

I-III

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program do klas   1-3 gimnazjum.

 

III/18/n

I-III

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

49/1/2009

49/2/2009

49/3/2010

 

III/19/n

II-III

Informatyka

Program nauczania informatyki  „Informatyka Europejczyka”

169/2009

75/2009

III/20/n

II-III

Regionalizm

Program autorski

 

III/21/n

I

 

Zajęcia artystyczne

Program autorski

 

III/22/n

II-III

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum. Nowa Era

 

III/23/n

III

 

Nauczanie przedszkolne

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w klasach

 

Przedszkole

Roczne przygotowanie przedszkolne – TROPICIELE – teczka- pakiet WSiP

 

0/1

Nauczania przedszkolnego

 

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.09.2013 r. godz. 9.00

2

Rada pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego

13.09.2013 r.

3

Spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców

23.09.2013 Gim, SP kl.1-3 godz. 17.00

24.09.2013 SP klasy 4-6 godz. 17.00

4

Spotkanie rady rodziców – plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z nadzoru za rok ubiegły

24.09.2013 godz.18.00

5

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2013 r.

6

Wywiadówki

5.11.2013 r. Gim, SP 1-3

6.11.2013 r. SP 4-6

7

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-31.12.2013 r.

8

Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze

20.12.2013 r

9

Wystawienie ocen na pierwsze półrocze

21.01.2014 r.

10

Rada klasyfikacyjna za pierwsze półrocze

28.01.2014 r

11

Ferie zimowe

3-16.02.2014 r.

12

Wywiadówki

18.02.2014 r. Gim, SP 1-3

19.02.2014 r. SP 4-6

13

Rada podsumowująca pierwsze półrocze

25.02.2014 r

14

Sprawdzian na zakończenie klasy VI

1.04.2014 r.

18

Wiosenna przerwa świąteczna

17-22.04.2014 r.

15

Egzamin – część humanistyczna

23.04.2014 r.

16

Egzamin- część matematyczno-przyrodnicza

24.04.2014 r.

17

Egzamin – języki obce

25.04.2014 r.

18

Dodatkowy termin egzaminu – część humanistyczna

2.06.2014 r.

19

Dodatkowy termin sprawdzianu

3.06.2014 r.

20

Dodatkowy termin egzaminu - część matematyczno - przyrodnicza

3.06.2014 r.

21

Dodatkowy termin egzaminu – języki obce

5.06.2014 r.

22

Wywiadówki

6.05.2014 r. Gim, SP 1-3

7.05.2014 r. SP 4-6

23

Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na zakończenie roku

9.05.2014 r.

24

Wystawienie ocen na zakończenie roku szkolnego

10.06.2014 r

25

Rada klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego

17.06.2014 r

26

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27.06.2014 r.

27

Rada podsumowująca

27.06.2014 r.

28

Ferie letnie

28.06.-31.08.2014 r.

29

Dyżury nauczycielskie

1.10, 3.12, 7.01, 4.03, 8.04, 3.06

 

 

Plan pracy szkoły 2013/2014

Opublikowano w Bieżące

Obszar

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Wszechstronny rozwój wiedzy i umiejętności uczniów

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

1.Matematyczno – przyrodniczy dla szkół podstawowych

Bronisław Bołuńdź

Według harmonogramu

ze strony KO Poznań

2.Humanistyczny dla szkół podstawowych

Beata Kubiak

3.Matematyczny dla młodzieży gimnazjalnej

Anna Skrzypek

4.Języka polskiego

Beata Bandosz

5.Geograficzny

Edyta Brania

6.Fizyczny

Rafał Kolanowski

7.Chemiczny

Bernadeta Raś

8.Języka niemieckiego

Anna Rutecka

9.Języka angielskiego

Michał Ludwiczak

10.        Biologiczny

Dorota Cichy

11.        Historyczny

Rita Musielak

Pozostałe konkursy

Zainteresowani nauczyciele

Według propozycji organizatorów konkursu

Uczestnictwo w projektach

 1. Zrozumieć Świat

Edyta Ampuła, Grzegorz Jenerowicz, Sławomir Walendowski, Iwona Jaroszewska

Według harmonogramu projektu

 1. Moje Kluczowe Kompetencje

Edyta Brania

Według harmonogramu projektu

 1. Innych, rozpoczętych w trakcie roku szkolnego

Koordynatorzy projektów

Według harmonogramu projektów

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

1.Zespół muzyczny

Maciej Konieczny

Cały rok

2.Chór szkolny w ramach projektu „Śpiewająca Polska”

Alina Fabisiak

3.Koła zainteresowań

Nauczyciele prowadzący

 

Opracowanie planów wynikowych i kryteriów oceniania zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

IX 2013

 

 

 

 

Wychowanie uczniów z uwzględnieniem wartości wynikających z programu wychowawczego

Organizacja apeli i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami i rocznicami

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Według harmonogramu uroczystości

Rozwijanie działań zmierzających do nawiązania współpracy międzynarodowej

Anna Rutecka i nauczyciele języków obcych

Cały rok

 

Przygotowanie programu obchodów uroczystości 50 – lecia szkoły.

Zespół pod kierunkiem: Hanka Wojcieszak – Blandzi, Agnieszka Krawczyk, Patrycja Kamińska - Wieruszewska

Maj 2014

 

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach o charakterze patriotycznym

Marcin Bogacz, Łukasz Bandosz

Według harmonogramu uroczystości, zgodnie z zaproszeniami, w tym uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania w Poznaniu 27.12.2013 r.

 

 

 

 

Wdrażanie uczniów do samorządności

Wybór samorządów klasowych

Wychowawcy klas, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

IX 2013

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor

Według planu pracy Samorządu

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

IX 2013

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Opiekun MRM – Anna Rutecka

Według statutu MRM

Gazetki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i religijnych oraz ważnych wydarzeń i rocznic

Wychowawcy

Według kalendarza

Organizowanie dyskotek dla uczniów.

 

Opiekun samorządu

Według planu pracy samorządu

Aranżowanie imprez klasowych:

 • Andrzejki,

 • Mikołajki,

 • Wigilia,

 • Dzień Kobiet,

 • Dzień Chłopca,

 • Pierwszy Dzień Wiosny,

 • Dzień Dziecka

Opiekunowie Samorządu,

Wychowawcy

Według kalendarza

 

 

 

 

Działalność opiekuńczo - wychowawcza

Otoczenie opieką uczniów ze środowisk zaniedbanych:

 • Bezpłatne obiady

 • Pomoc stypendialna

 • Działalność zespołów wyrównawczych

 • Opieka w świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny,

Kierownik świetlicy,

Nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze,

Cały rok szkolny

Wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów osobistych

Pedagog, Wychowawcy

Cały rok

Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z rejonu szkoły

Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy

Cały rok

Współpraca z rodzicami i ich wspieranie w wychowaniu dzieci:

 

 

1.Pedagogizacja rodziców – edukacja rodziców na temat wychowania dzieci, kłopotów wychowawczych, zagrożeń, podczas wywiadówek

Wychowawcy, Pedagog

 

2.Systematyczne spotkania informacyjne z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

Pierwsze wtorki miesiąca

3.Realizowanie programu wychowania do życia w rodzinie

Agnieszka Witkowska

Cały rok

4.Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z Policją, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy

Cały rok

5.Realizacja Programu Profilaktyki

Pedagog, wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.Szerzenie oświaty zdrowotnej, dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny

Pielęgniarka szkolna, wszyscy nauczyciele,

Karolina Domagalska

Cały rok

7.Przygotowanie i organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas III i IV oraz na kartę motorowerową dla uczniów klas I gimnazjum

Magdalena Pisarska, Agnieszka Krawczyk, Izabela Bednarek

Cały rok

 

8.Systematyczne spotkania informacyjne z rodzicami

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Pierwsze wtorki miesiąca

 


 

 

V. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Aktualizowanie strony internetowej szkoły,

prezentacja osiągnięć szkoły na stronie internetowej miasta oraz stronie poświeconej pleszewskiej edukacji. 

 

 Iwona Jaroszewska, Ilona Wrzeszczyńska

Cały rok

Gazetka szkolna Amicus

Renata Kramer

Cały rok

Kontakty z mediami.

 

Renata Kramer

Cały rok

 

Przygotowanie uroczystości z okazji 50 – lecia szkoły.

Hanka Wojcieszak – Blandzi, Agnieszka Krawczyk, Patrycja Kamińska -Wieruszewska

V 2014

 

Czynienie starań o pozyskanie sponsorów w celu wspierania działań szkoły.

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja Festynu Szkolnego

 

Aneta Grzegorczyk, Piotr Chatliński, Mirosława Osuch, Agata Załęska, Agnieszka Matuszak

Nauczyciele wychowania fizycznego

VI 2012

Prezentowanie prac dzieci na okolicznościowych wystawach.

 

Renata Reszel, Izabela Bednarek, pozostali nauczyciele w zależności od realizowanych zagadnień

Cały rok

Udział w Dniach Pleszewa.

 

Maciej Konieczny, Alina Fabisiak, Karolina Domagalska i w zależności od potrzeb inni nauczyciele

VI 2012

Udział w festynach i imprezach lokalnych i gminnych.

 

Według potrzeb

Według potrzeb

 

 

 

 

Podnoszenie jakości pracy szkoły.

1. Przeprowadzenie próbnych egzaminów z języka obcego w klasach III gimnazjum

 

Liderzy zespołów przedmiotowych.

 

XI 2013

2. Zorganizowanie próbnych sprawdzianów dla klas VI i egzaminów dla klas III gimnazjum w oparciu o testy IBK

 

Krzysztof Czajka

 

Styczeń 2014.

 

4. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

 

Realizacja programów naprawczych

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Cały rok

 

 

 

 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział w studiach uzupełniających kursach kwalifikacyjnych, konferencjach
i warsztatach metodycznych.

 

Dyrektor, zainteresowani nauczyciele

Cały rok

2. Lekcje koleżeńskie.

Nauczyciele odbywający staże

Według planów awansu zawodowego

3. Szkoleniowe rady pedagogiczne – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego

 

Dyrektor

 

 

4. Inne szkolenia wynikające z potrzeb szkoły

Dyrektor

Według potrzeb

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Opublikowano w Bieżące

Szkoła Podstawowa

• 1.04 - wtorek – sprawdzian kl. VI

• 23.04 - środa – egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

• 24.04 - czwartek – egzamin gimnazjalny cz. mat – przyr.

• 25.04 - piątek – egzamin gimnazjalny – języki obce

• 2 maja – piątek – Dzień Flagi

• 20 czerwca – piątek po Bożym Ciele

 

Gimnazjum

• Styczeń 2014 –próbny egzamin gimnazjalny

• Styczeń 2014 – próbny egzamin gimnazjalny 

• 1.04 - wtorek – sprawdzian kl. VI

• 23.04 - środa – egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna 

• 24.04 - czwartek – egzamin gimnazjalny cz. mat – przyr.

• 25.04 - piątek – egzamin gimnazjalny – języki obce

• 2 maja – piątek – Dzień Flagi

• 20 czerwca – piątek po Bożym Ciele

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

w roku szkolnym 2013/2014

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)

 

Podstawa opracowania planu:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Ministerstwa Edukacji Narodowej:

   - wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,

   - podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjlanych,

   - działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

   - kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

2. Zarządzenie Nr 110.1.1162.2013 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2013-2014.

3. Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich.

4. Dane wynikające z ewaluacji wewnętrznej.

5. Wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów.

6. Analizy egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów.

7. Wnioski pokontrolne.

8. Ocena sytuacji wychowawczej.

9. Analiza dokumentacji szkolnej.

10. Informacje otrzymywane od Rady Rodziców, nauczycieli, instytucji współpracujących ze szkołą, mediatora szkolnego.

11. Inne informacje dotyczące szkoły.

 

Cele główne nadzoru:

1. Wszechstronny rozwój ucznia, wspomaganie każdego wychowanka w rozwoju

2. Doskonalenie warunków i osiąganie pożądanych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

3. Pozyskiwanie informacji niezbędnych do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

4. Pozyskiwanie informacji do oceny pracy nauczycieli i doskonalenia rozwoju zawodowego

 

Formy nadzoru:

1. Ewaluacja

2. Kontrola

3. Wspomaganie

 

W celu prowadzenia ewaluacji wewnętrznej powołany został zespół ewaluacyjny w składzie:

- Aneta Grzegorczyk

- Renata Reszel

- Dorota Cichy

- Marcin Bogacz

- Anna Jankowska

 

<B>Zadaniem zespołu jest koordynacja prac nad ewaluacją wewnętrzną, zbieranie niezbędnej dokumentacji i przygotowanie na jej podstawie raportów podsumowujących poszczególne przedmioty ewaluacji zawierające analizę zebranych danych, opis narzędzi wykorzystanych w badaniach oraz wnioski zgodnie z harmonogramem.</B>

 

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Cele ewaluacji:

1. Doskonalenie efektów pracy szkoły

2. Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań

3. Promocja działań szkoły na rzecz własnego rozwoju.

4. Doskonalenie zarządzania szkołą

5. Rozwijanie współpracy z rodzicami.

 

Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Dokumentacja

Próba badawcza

Odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji

Osoba wspierająca

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Czerwiec 2014

Analizy poszczególnych zespołów przedmiotowych (do 20.06)

 

Uczniowie klas VI i III gimnazjum

Przewodniczący zespołów przedmiotowych,

Krzysztof Czajka

Dyrektor

Sprawdzanie umiejętności klas III Szkoły Podstawowej

 

Według harmono-gramu CKE

 

Uczniowie klas III

Wychowawcy klas III, Elżbieta Bijacik - Knappe

Dyrektor

Stosowanie się do Regulaminu Szkoły, noszenie mundurków przez uczniów

Styczeń 2014

Czerwiec 2014

Analiza zestawień

Uczniowie gimnazjum

Zespół ewaluacyjny

 

Dorota Cichy

Umiejętności dziecka 5-cio letniego w prawidłowym wycinaniu figur

 

Styczeń 2014  Czerwiec  2014

 

Badanie w działaniu

Przedszkolak oddziału w szkole i w Dobrej Nadziei

Nauczyciele przedszkola

Anna Jankowska

Obszar 2: Procesy zachodzące w szkole lub placówce:

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Dokumentacja

Próba badawcza

Odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji

Osoba wspierająca

Uczniowie przynoszą do szkoły i zjadają II śniadanie

 

Styczeń 2014

 

Sprawozdania wychowawców

Uczniowie klas IV-VI

Wychowawcy klas

Renata Reszel

Efektywność działań Zespołu Mediacji

 

Czerwiec 2014

Dziennik

Uczestnicy mediacji

Opiekun Klubu Mediacji

Aneta Grzegorczyk

Obszar 3: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Dokumentacja

Próba badawcza

Odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji

 

Zaangażowanie uczniów w segregację odpadów

 

Czerwiec 2014

Analiza nauczycieli

Uczniowie klas I-III SP

Wychowawcy klas

Dorota Cichy

Współpraca w organizacji Festynu szkolnego

 

Czerwiec 2014

 

Ankieta dla

rodziców i nauczycieli

Rodzice i nauczyciele

Zespół ewaluacyjny

Marcin Bogacz

Obszar 4: Zarządzanie szkołą

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Dokumentacja

Próba badawcza

Odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji

Osoba wspierająca

Nauczyciel zapoznaje się z Zarządzeniami Dyrekcji

Styczeń 2014

Czerwiec 2014

Listy z podpisami

Nauczyciele

Zespół ewaluacyjny

 

Marcin Bogacz

 

 

 

TEMATYKA I TERMINY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ROKU  2013/2014

Kontrola dokumentacji

Lp.

Tematyka kontroli

Terminy

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania

IX, XII, II, IV, VI

Wicedyrektorzy

 

2.

Prawidłowość wypełniania arkuszy ocen uczniów

 VI

Wicedyrektorzy

 

3.

Kontrola realizacji zajęć i czynności określonych w.§ 42 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy KN oraz jej rejestrowania i rozliczania

XI, II, VI

Wicedyrektorzy

Kontrola zeszytu zajęć popołudniowych – na bieżąco

4.

Plan wychowawczy klasy i tematyka godzin wychowawczych

IX

Wicedyrektorzy

 

5.

Plan wynikowy z poszczególnych przedmiotów

IX

Wicedyrektorzy

 

6.

Dzienniki zajęć indywidualnych, wyrównawczych, kół zainteresowań

II, VI

Wicedyrektorzy

 

7.

Dokumentacja świetlicy szkolnej

I, VI

Dyrektor

 

8.

Dziennik pracy pedagoga szkolnego

I, V

Dyrektor

 

9.

Prawidłowość prowadzenia Księgi Dzieci i Księgi Uczniów

X

Dyrektor

 

10.

Dokumentacja przedszkola

XII

Wicedyrektor Elżbieta Bijacik – Knappe

 

Bieżące kontrole 

Lp.

Tematyka kontroli

Terminy

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z planem dyżurów

Cały rok

Wicedyrektorzy, Dyrektor

 

2.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli

Cały rok

Wicedyrektor Elżbieta Bijacik – Knappe

 

3.

Realizacja podstawy programowej

Cały rok

Wicedyrektor Krzysztof Czajka

 godziny, tematyka

4.

Liczba uczniów w grupach na zajęciach wf

IX

Magdalena Pisarska

 

5.

Stan techniczny sprzętu komputerowego i multimedialnego

IX, I

Rafał Kolanowski

 

6

Stan techniczny sprzętów szkolnych i stan izb lekcyjnych

Cały rok

Marcin Bogacz (SIP)

Wszyscy nauczyciele

(zeszyt uwag technicznych)

 

TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Szkolenie rad pedagogicznych

Lp.

Temat

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

1.

Analiza wyników egzaminów i sprawdzianów. Przygotowanie programów naprawczych.

Wicedyrektor Czajka

IX

Szkolenie rady pedagogicznej

2.

Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i ich wykorzystania na potrzeby szkoły, uczniów i rozwoju zawodowego i osobowościowego nauczycieli

Dyrektor

W zależności od możliwości pozyskania ciekawej oferty zewnętrznej

Szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli

3

Ochrona Danych Osobowych

Wicedyrektor Krzysztof Czajka

X

Szkolenie rady pedagogicznej

4

Innowacje w rozwoju młodych na przykładzie doświadczeń amerykańskich

Dyrektor

I

Omówienie wizyty studyjnej pt.Youth Development w USA

5

Bezpieczny Internet

Dyrektor

X, XI

Szkolenie rady pedagogicznej

6

Rada pedagogiczna – kolektywny organ szkoły

- prawa, obowiązki, zasady skutecznego funkcjonowania

Dyrektor

IV

Rada wyjazdowa mająca na celu także integracje grona pedagogicznego

Kursy i szkolenia w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli:

Lp.

Temat

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

1.

Awans zawodowy nauczycieli – wymiana doświadczeń

Opiekunowie stażów, nauczyciele odbywający staż

X,  V

 

2.

Działania społeczne na rzecz uczniów i szkoły

Prezes Stowarzyszenia Ago - Trójka

I

Dla przedstawicieli rady – członków Stowarzyszenia oraz zainteresowanych

3.

Szkolenia zgodne z potrzebami indywidualnymi nauczycieli

Dyrektor

Cały rok

W zależności od potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli

4.

Zasady wypełniania świadectw

Rafał Kolanowski

V/VI

 

PLAN HOSPITACJI

1. Planowane hospitacje zajęć lekcyjnych:

Nazwisko i imię

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Patrycja Biernacik

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Gil

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Bogacz

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Marta Kycia

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Krystyna Fabisiak

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Piotr Kalinowski

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Agata Załęska

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Bernard Rybak

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Marcin Jakóbczak

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Beata Szablewska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Mrozińska

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Agnieszka Matuszak

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Mirosława Osuch

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Edyta Ampuła

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Anna Guźniczak

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Hospitacje zajęć o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 lit, a i b – cały rok szkolny

Hospitacje uroczystości szkolnych – cały rok szkolny

Hospitacje zajęć prowadzonych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora – cały rok szkolny.

Oceny pracy nauczycieli:

Aneta Grzegorczyk – I 2014

Radę Pedagogiczną zapoznano z Planem Nadzoru Pedagogicznego w dniu 13.09.2013 r.

 

Nasze gimnazjum cieszy się zasłużoną renomą. Możemy poszczycić się największą w powiecie liczbą laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz bardzo wysokimi wynikami egzaminów gimnazjalnych. 

Gimnazjum nr 3 w Pleszewie zajęło I miejsce w rankingu „Życiu Pleszewa” na szkołę najskuteczniej pracującą z uczniem zdolnym. 

4 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie przygotowane dla rodziców uczniów klas VI w celu zaprezentowania bogatej oferty edukacyjnej naszego gimnazjum.

Rodzice, którzy tego dnia licznie przybyli do szkoły, obejrzeli prezentacje multimedialne z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oraz sportu. Mogli także obejrzeć przygotowane wystawy, prezentujące liczne sukcesy i dokonania gimnazjalistów, a także wysłuchać szkolnego chóru i obejrzeć występy grupy aerobikowej. 

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

 

© ZSP3 Pleszew 2012-2014

Góra Wersja komputerowa